Petr Mevald alias MEVCO

Srdečně Vás zdravím na mých stránkách!

Projděte si mé webové stránky, udělejte si chvilku na čtení a prohlížejte si mé fotografie, a pokud se rozhodnete pro spolupráci se mnou, tak neváhejte zavolejte či napište!

Zabývám se fotografií, tvorbou grafiky, tiskem a vytvářením webu.

Moje motto: Tištěné fotky jsou na celý život!

Z akce Světový den chleba v Praze – Břevnově

Má profesní dráha grafika, fotografa a také současně živnostníka začala vyučením se reprodukčním fotografem ve Středním odborném učilišti polygrafie – Svoboda. Po ukončení základní vojenské služby jsem si doplnil střední odborné vzdělání ukončené maturitní zkouškou z polygrafie. Během studia jsem pracoval ve Vojenském zeměpisném ústavu v Praze. Zde jsem získával zkušenosti v profesi reprodukční fotograf – specialista pro kartografické práce.

Na konci 80. let až do poloviny 90. let jsem působil v profesi redaktora – fotoreportéra ve vydavatelství Naše Vojsko, později ve vydavatelství Cíl a také Futura a.s.

Koncem 90. let jsem se vrátil opět k polygrafii a pracoval v grafických studiích na rotačních bubnových skenerech a grafických stanicích Crosfield. Během této doby jsem získával zkušenosti v Tiskárně ČTK-Repro a.s., Tiskárně ALEKO s.r.o., ve Studiu FPS Repro s.r.o., grafickém ateliéru Leonardo, v grafickém studiu AmosTypo. Současně jsem po celou dobu fotografoval a externě spolupracoval při vydávání odborných periodik, např. pro Podnikatelský svaz pekařů a cukrářů v ČR a pro Svaz průmyslových mlýnů ČR. V současné době provozuji menší grafické studio pro odborná periodika a reklamu.

Získané znalosti a zkušenosti využívám při fotografování ve svém fotografickém ateliéru pro soukromé a tvůrčí účely. Navázal jsem tím na odkaz svého dědy – fotografa v Jičíně. / viz odkaz na www.mevald.com /