autorské fotografie

Taky Vás doslova uchvacují malované portréty dřívějších majitelů hradů a zámků? Nebo snad staré portrétní či skupinové fotografie pradědů a prababiček? Vyjádřete také svoji osobnost fotografickým portrétem pro další generace!

Každý tisk fotografie z limitované edice byl osobně prohlédnut a schválen autorem. Každý výtisk je potom autorem označen pořadovým číslem v edici a vlastnoručním podpisem. Tím se stává jedinečnou neopakovatelnou reprodukcí.

Nedílnou součástí každé fotografie je certifikát. Certifikát obsahuje dodatečné informace o díle, autorovi a pořadovém čísle fotografie. Je opatřen ochrannými prvky v podobě pečetě a vlastnoručního podpisu autora.

Každá fotografie je také registrována v mé databázi limitovaných edic na serveru mevco.cz.