Petr Mevald alias MEVCO

Srdečně Vás zdravím na mých stránkách!

Má profesionální dráha grafika, fotografa a také živnostníka začala vyučením se reprodukčním fotografem ve Středním odborném učilišti polygrafie – Svoboda. Po ukončení základní vojenské služby jsem si doplnil střední odborné vzdělání ukončené maturitní zkouškou z polygrafie. Během studia jsem pracoval ve Vojenském zeměpisném ústavu v Praze. Zde jsem získával zkušenosti v profesi reprodukční fotograf – specialista pro kartografické práce.

Koncem 80. let až do poloviny 90. let jsem působil v profesi redaktora – fotoreportéra ve vydavatelství Naše Vojsko, později ve vydavatelství Cíl a také Futura a.s.

Koncem 90. let jsem se vrátil opět k polygrafii a pracoval v grafických studiích na rotačních bubnových skenerech a grafických stanicích Crosfield. Během této doby jsem získával zkušenosti v Tiskárně ČTK-Repro a.s., Tiskárně ALEKO s.r.o., ve Studiu FPS Repro s.r.o., grafickém ateliéru Leonardo, v grafickém studiu AmosTypo. Současně jsem po celou dobu fotografoval a externě spolupracoval při vydávání odborných periodik, např. pro Podnikatelský svaz pekařů a cukrářů v ČR a pro Svaz průmyslových mlýnů ČR. V současné době provozuji malé grafické studio pro odborná periodika a reklamu.

V uplynulých letech jsem rozšířil své odborné znalosti absolvováním různých fotografických kurzů a seminářů. Získané znalosti a zkušenosti v současné době využívám při fotografování osob ve fotografickém ateliéru pro soukromé i reklamní účely. Tato činnost mě zajímá nejen z komerčního hlediska, používám fotografie i jako prostředek určité formy mezilidské – obrazové – komunikace. Fotografováním osob, jejich vzhledu, póz a výrazu se stále věnuji. Navázal jsem proto tímto na odkaz svého dědy a začal provozovat menší tvůrčí fotografický ateliér.

akce fotografovani